Galatasaray Hamamı

Adres
Halkla İlişkiler

Telefon
Fax
Web
E-mail

:


:
:
:
:

Turnacıbaşı Sok. No:24 Galatasaray - İstanbul
0212 249 94 56 (Organizasyon ve Halkla İlişkiler)

Bayan/Women:0212 249 43 42 - Bay/Men:0212 252 42 42
0212 251 86 53 www.galatasarayhamami.com [email protected]
Kredi Kartı
Otopark
:
:

var
Sauna
Tellak
:
:

Var
Var

AmexVisa KartMaster Kart
Kubbe
Beyoglu Mekanları
Beyoglu Beyoglu
Kroki

 

 

TARİHİ GALATASARAY HAMAMI

 

Galatasaray Hamamı, Galatasaray Külliyesi içinde yer alıp, Sultan II. Beyazıt tarafından 1481 yılında külliye ile beraber inşa ettirilmiştir.

Galatasaray Hamamı’nın yapımı gizemli bir hikayeye dayanır. Sultan Beyazıt o zamanlar şu anki Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Hamamı’nın yer aldığı arsada gezinirken bir kulübe gözüne çarpar. Bu kulübe zamanın sayılan zatlarından olan Gül Baba’ya aittir, Sultan Beyazıt bu zat ile tanışıp “Gül Baba bir dileğiniz var mıdır?” diye buyurur ve Gül Baba da cevaben bu arsaya yüzyıllara hükmedecek içinde büyük bir mektep ve büyük kubbeli hamam bulanacak bir külliye yapılmasını ister. Sultan Beyazıt bu dileği aynen kabul ederek 1481 yılında külliyeyi inşa ettirir. Yüzyıllara hitap eden Galatasaray Hamamı, birçok paşaya, kadıya, sadrazama ve padişaha hizmet etmiştir. Gül Baba’nın yatırı halen külliye içindedir ve Galatasaray Hamamı Gül Baba’nın aynen istediği gibi yüzyıllara hükmetmektedir.

 

HISTORICAL GALATASARAY HAMMAM

 

Galatasaray Hamam, is in the buildings of Galatasaray Mosque - (Kulliye), It was originally built, together with the kulliye itself during the reign on Beyazit II.

The construction of Galatasaray Hammam stands on a mysterious story. When the Sultan Beyazit was wandering around the land where todays Galatasaray Lycee and the Galatasaray Hammam stands on now; he sees a hut. This hut belongs to Gul Baba, a respected man of his time. Sultan Beyazit meets this man and asks him "Gul Baba - do you have any wishes?" and Gul Baba wishes the the construction of a school to conquer over the centuries and a Kulliye to have a hammam with a dome. Sultan Beyazit accepts the wish and makes the kulliye be built in 1481. The Galatasaray Hammam, adressing the centuries, have served many pashas, muslim judges ( kadi ), and grand viziers. Gul Baba's grave is still in the Kulliye and the Galatasaray Hammam has conquered over the centuries just like he has wished.

 

Sertifika
 
Çalışma Saatlerimiz / Working Hours
Bay / Men : 07.00 - 22.00
Bayan / Women : 08:00 - 21.00

 

Taksim
Hamam Sauna
Beyoğlunda Hamam
Kubbe
Kurna
Kurna
Tarihi Mekan
Türkiyenin En Buyuk Yerel Reklam Sitesi Beyoğlu |beyoglubeyoglu.com